close menu

Tarieven

Eerste advies

Een eerste advies kost € 125,00 exclusief BTW (1 uur). Elektronische betaling op kantoor is mogelijk.

Indien verdere prestaties worden verricht zal een dossier worden aangelegd en ontvangt u een provisienota waarvan het bedrag afhankelijk is van wat er dient te gebeuren (zie verder hieronder).

We werken op basis van eenheidstarieven per effectief verrichte prestatie of gemaakte kost (per gewerkt uur, per brief, telefoon, verplaatsingen per km, aantal kopies, attesten, etc.) die u hieronder opgesomd ziet.

Het ereloon

 1. Het ereloon wordt begroot op basis van een standaard uurtarief van € 140,00, meer 21 % BTW, behoudens andersluidende afspraken met de cliënt.

Het uurloon is samengesteld uit de reële prestaties gedurende één uur in het specifieke dossier, waarbij rekening gehouden wordt met de opleiding, permanente vorming, bijzondere studie en expertise van de advocaat in het algemeen.

 1. Het uurtarief kan worden aangepast in min of in meer
 • Naargelang het belang en de moeilijkheidsgraad van de zaak
 • Naargelang het bekomen resultaat.
 • Naargelang de ervaring en specialisatie van de advocaat in de te behandelen materie.
IMG_1752

Dossierkosten

 1. Forfait aanleg dossier: minimum € 100,00
  Administratief aanleggen en bijhouden van het dossier – boekhoudkundige verrichtingen
 1. Verplaatsingskosten:
€ 0,50 per km
 1. Briefwisseling:
 • Uitgaande brieven:
€ 10,00
 • Uitgaande mails:
€ 10,00
 • Besluiten – contracten …
€ 10,00 per blz.
 1. Kopies:
€ 0,30 (zwart wit)
€ 0,60 (kleur)
 1. Opvragen attesten:
werkelijke kost
 1. Digitaal platform advocaat:
Kostprijs per neerlegging stuk:€ 9,00

Deze kosten zijn exclusief BTW (21%)

IMG_1789

Gerechtskosten

Dagvaarding, rolrechten, kosten strafdossier, uitvoerbare uitgiften, expertisekosten worden onmiddellijk doorgerekend
aan de cliënt en bij de afhandeling van het dossier verrekend.

IMG_1996

Provisies

Het is de regel en opgedragen door de Orde van Advocaten dat bij de aanvang van het dossier en in de loop van de samenwerking provisies worden aangerekend. De omvang ervan wordt individueel bepaald in samenspraak met de cliënt en naargelang de daad en de omvang van de zaak.

IMG_2028

BTW

Vanaf 1 januari 2014 dienen de aangerekende prestaties te worden verhoogd met 21% BTW. De hoger aangegeven richtlijnen zijn dan ook exclusief BTW.

IMG_1744

Rechtsbijstand en verhaal op de tegenpartij

Indien u echter over een rechtsbijstandsverzekering beschikt, moet u mogelijks zelf niet betalen en dekt de verzekering de kosten en het ereloon van de door u gekozen advocaat. Wij verzoeken u dan ook vooraf te verifiëren of u over een toepasselijke rechtsbijstandsverzekering (voertuig, familiale, brand, uitbating, etc…) beschikt en ons dit mee te delen.

In welbepaalde gevallen kan u ook een deel van uw kosten recupereren via de rechtsplegingsvergoeding waartoe de verliezende tegenpartij door de Rechtbank wordt veroordeeld.

Het kantoor behandelt normaal gezien geen zaken op pro deo basis. Gelieve vooraf na te gaan of u in aanmerking komt voor een pro deo advocaat. Raadpleeg hiervoor de chatbox Victor via www.advocaat.be.

Verdere informatie kunt u verkrijgen op het kantoor of in het document ‘informatie ten behoeve van de cliënte’ dat u bij de naam van elke advocaat aantreft en dat u ook zal meegegeven worden bij uw eerste contact met ons kantoor.

icon icon