close menu

Strafrecht

U moet verschijnen voor de correctionele rechtbank?  U bent het slachtoffer geworden van een misdrijf en U wenst een schadevergoeding te bekomen?  U wordt verhoord door de politie en wenst hiervoor bijgestaan te worden?

Zowel slachtoffers als daders hebben recht op nauwkeurige en correcte ondersteuning vóór, tijdens of na een strafprocedure.  In welk stadium Uw zaak zich ook bevindt, voor ons is het belangrijk dat Uw rechten steeds worden gewaarborgd.

Persoonlijke begeleiding en ondersteuning zijn voor ons van het grootste belang, elke zaak heeft haar eigen kenmerken en een eigen verhaal.  Het is onze taak om de rechtbank hiervan te overtuigen.

U wordt bijgestaan door ervaren advocaten met een grondige kennis van het strafrecht die uw zaak vurig en persoonlijk bij de horens zullen pakken.

We can work it out!

icon icon