close menu

Vastgoedrecht

Koop, verkoop en beheer van onroerend goed zijn de dag van vandaag complexe projecten geworden. Degelijk advies en begeleiding zijn hierbij onontbeerlijk geworden.

U deelt niet hetzelfde belang als uw contractspartner en de nodige voorzichtigheid is dus geboden. Bij het optreden van problemen is snel handelen bovendien een must!

Advocaten & Partners is er voor u! Wij loodsen u doorheen het juridisch kluwen waarin u bent vastgeraakt. We toetsen samen met u af of een minnelijke bevredigende oplossing mogelijk is. Zoniet, dan spelen we kort op de bal door beroep te doen op de Rechtbank en dit overal te lande.

We can work it out!

We helpen u met volgende problemen:

  • Opmaak overeenkomsten (koop-verkoop, huur, aanneming, makelaar, etc.)
  • Geschillen inzake verkoop, huur, makelaar, appartements mede-eigendom, zakelijke rechten zoals erfpacht, opstal, vruchtgebruik en erfdienstbaarheden,…
  • Bouwgeschillen (aanneming, stedenbouw)
  • Burengeschillen, burenhinder
  • ….

Dit alles zowel in uw hoedanigheid van particulier, aannemer, bouwonderneming, VME, makelaar, syndicus,…

icon icon