close menu

Erfrecht en successieplanning

Een naaste komt te overlijden. Wat moet er nu gebeuren met zijn goederen, gelden, schulden…? Wie erft wat? Zou ik wel de nalatenschap aanvaarden?
Of u wilt zelf beslissen wat er met uw vermogen zal gebeuren na uw overlijden.

Het erfrecht is een complexe regeling waarbij niet alleen de goederen die er zijn op datum overlijden maar eveneens alle schenkingen die de overledene deed tijdens zijn leven in rekening moeten worden gebracht. Vaak moet eerst ook nog het huwelijksvermogensstelsel vereffend worden. Sommige erfgenamen, zoals de kinderen en de langstlevende echtgenoot, zijn wettelijk beschermd waardoor ze niet volledig onterfd kunnen worden.

Om tot een vereffening en verdeling te komen, waarbij u zich goed voelt, is het van belang dat u uw rechten en de rechten van de andere betrokkenen kent, zodat u met kennis van zake beslissingen kunt nemen.

Wij geven u uitleg en advies, wij onderhandelen voor u om tot een minnelijke verdeling van de nalatenschap te komen, en staan u zo nodig bij in een gerechtelijke procedure tot vereffening en verdeling.

We can work it out!

IMG_1752
icon icon