close menu

Aansprakelijkheidsrecht

Niemand is onfeilbaar.
U kan schade oplopen door de fout of onvoorzichtigheid van iemand anders.
Of u wordt op uw beurt aangesproken door een derde om de door hem geleden schade te vergoeden.

Ook hier is deskundig advies en bijstand een must om uw rechten te vrijwaren. Voor vele gevallen bent u verzekerd maar uitbetaling laat vaak op zich wachten of u stoot op uitsluitingen en vrijstellingen. Advocaten Ryckaert & Partners zal uw belangen in alle onafhankelijkheid en vertrouwen waarnemen en deze, zo nodig, op een deskundige manier afdwingen voor de rechtbank.

We can work it out!

  • Gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid (mens, dier en zaken)
  • Problemen met verzekering, rechtsbijstand en regres
  • Verkeersongevallen
  • Arbeidsongevallen
  • Aansprakelijkheid bouw
  • Aansprakelijkheid uitbating
  • Strafrechtelijke aansprakelijkheid
  • Beroepsfouten
IMG_1752
icon icon