close menu

Agrarisch recht

Het kantoor is sinds haar oprichting nauw verbonden met alle activiteiten in de landbouw en volgt de evolutie ervan op de voet.

Met een grondige kennis van de pachtwetgeving worden landbouwers en eigenaars geadviseerd en in procedures bijgestaan. Ook de milieuaspecten en de gevolgen van de wetgeving op het natuurbehoud, met niet zelden strafrechtelijke implicaties, maken de kennis van het agrarisch recht uiterst belangrijk voor de landbouw in Vlaanderen, in het bijzonder in het Meetjesland en de Polders.

icon icon