close menu

Sociaal recht

Het sociaal recht focust op drie levensbelangrijke dingen : inkomen, vervangingsinkomen en welzijn.

Op de werkvloer gelden vele wetten. Ook de sociale bescherming kent ingewikkelde regels.

In sociale zaken is het het streefdoel van het kantoor om zowel buiten als op de rechtbank tot een oplossing te komen, met oog voor het menselijk aspect van de zaak.

Wij helpen u met:

 • Arbeidscontracten (ook het opstellen daarvan)
 • Pesten op het werk
 • Staking
 • Ontslag en opzegvergoeding
 • Ziekte, burn-out en verslaving
 • Werkhervatting en re-integratie
 • Werkloosheid
 • Leefloon en OCMW
 • Kinderbijslag
 • Gehandicaptenzorg en toelagen voor hulpbehoevenden
 • Pensioen en toelagen voor bejaarden
 • Sociale inspectie en misdrijven op de werkvloer
IMG_1752

We can work it out!

icon icon