Het ereloon  

 1. Het ereloon wordt begroot op basis van een uurtarief tussen de € 100,00 à € 135,00. Het precieze tarief wordt besproken naar aanleiding van de eerste consultatie.

  Het uurloon is samengesteld uit de reële prestaties gedurende één uur in het specifieke dossier, waarbij rekening gehouden wordt met de opleiding, permanente vorming, bijzondere studie van de advocaat in het algemeen.
   
 2. Het uurtarief kan worden aangepast in min of in meer
  - Naargelang het belang en de moeilijkheidsgraad van de zaak;
  - Naargelang het bekomen resultaat;
  - Naargelang de ervaring en specialisatie van de advocaat in de te behandelen materie.

 

  De dossierkosten  

 1. Forfait aanleg dossier: minimum € 100,00
  Administratief aanleggen en bijhouden van het dossier – boekhoudkundige verrichtingen
 2. Verplaatsingskosten: € 0,40 per km
 3. Briefwisseling
  - Uitgaande brieven: € 10,00
  - Uitgaande mails: € 10,00
  - Inkomende brieven en mails € 2,00
  - Besluiten – contracten ... € 10,00 per blz.
 4. Kopies: € 0,30

 

  Gerechtskosten  

 

Dagvaarding, rolrechten, kosten strafdossier, uitvoerbare uitgiften worden onmiddellijk doorgerekend aan de cliënt en bij de afhandeling van het dossier verrekend.

 

 

  Provisies  

 

Het is de regel en opgedragen door de Orde van Advocaten dat bij de aanvang van het dossier en in de loop van de samenwerking provisies worden aangerekend. De omvang ervan wordt individueel bepaald in samenspraak met de cliënt en naargelang de daad en de omvang van de zaak.

 

 

  BTW  

 

Vanaf 1 januari 2014 dienen de aangerekende prestaties te worden verhoogd met 21% BTW. De hoger aangegeven richtlijnen zijn dan ook exclusief BTW.

 

 

  Rechtsbijstand en verhaal op de tegenpartij  

 

Indien u echter over een rechtsbijstandsverzekering beschikt, moet u mogelijks zelf niet betalen en dekt de verzekering de kosten en het ereloon van de door u gekozen advocaat. Wij verzoeken u dan ook vooraf te verifiëren of u over een toepasselijke rechtsbijstandsverzekering (voertuig, familiale, brand, uitbating, etc...) beschikt en ons dit mee te delen.

 

In welbepaalde gevallen kan u ook een deel van uw kosten recupereren via de rechtsplegingsvergoeding waartoe de verliezende tegenpartij door de Rechtbank wordt veroordeeld.

Koningin Astridplein 12 - 9900 Eeklo
Tel. 09 377 15 88 - Fax. 09 377 67 74

advocaten@ryckaert.com

Pr. E. Poppestraat 24 - 9220 Moerzeke
Tel. 09 377 15 88 - Fax. 09 377 67 74

muriel.vanherreweghe@ryckaert.com